joker508

54 teksty – auto­rem jest jo­ker508.

Niewie­dza jest ucie­czką, nie odwagą. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2013, 19:52

Dziś słowo - jut­ro obraz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lipca 2013, 13:25

***

spod po­wieki wy­lewa się miłość
krwawą stróżką
ciek­nie po wargach
blask w oku rozświetla
ciem­ność za­lewającą twarz
niemoc za­cis­ka dłonie
na miękkiej przestrzeni
wijącej się wokół
półokrągłego stołu

wy­buch roz­ry­wa resztki świadomości
kryjącej się pod sto­pami świata
gdzie ziemia drży i nie ma już
słońca

owi­ty płaszczem idę ulicą
wo­da chłep­ce mo­je włosy
ka­mień usu­wa mi się spod nóg
upadam 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 lipca 2013, 12:34

Szczególny dzień

Dziś, w ten szczególny dzień
Założyłem Ci twoją ulu­biona sukienkę.
Białą niczym płat­ki śniegu,
Wyglądasz w niej przecudnie
Jak lal­ka zat­rzy­mana we wspa­niałym geście.
Oczy masz zam­knięte na całe
Zło te­go świata
Już nig­dy nie spoj­rzę w
Ich głębie koloru.
Całuje Twe zim­ne usta
I de­likat­nie układam do wie­czne­go snu.
Nie wyczu­wam bi­cia Twe­go serca
Nie słyszę już słów.
De­likat­ny wiatr tar­ga mój czar­ny krawat
Ki­log­ra­my ziemi przyk­ry­wają mo­je serce. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 stycznia 2013, 13:41

FOR REDEMPTION

Głowa w tabernakulum
Głuche jęki roz­chodzą się po kościele
Krew dziewic płynie z kielicha
Nas­to­let­nia hos­tia drażniona językiem
Krzyż płonie og­niem in­kwi­zyc­ji
W tle słychać szczęk żela­za
Rzędy nas­to­let­nich chłopców
W ar­mii pedofila
Twarze pełne nadziei
Na zbawienie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 października 2012, 14:21

Umiera­my każdej nocy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 września 2012, 21:28

Wyg­ra­ne bit­wy na po­lu przeg­ra­nej woj­ny to żad­na satysfakcja. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 czerwca 2012, 22:33

Kry­zys wiary w siebie. 

aforyzm • 18 maja 2012, 10:13

I w bez­senności śnić można. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 maja 2012, 12:43

W mo­jej ni­cości po­siada­nia mam tak wiele. 

aforyzm • 7 maja 2012, 15:11

joker508

Odi et amo.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

joker508

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność